ico

ico

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu:

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego
w Warszawie

 

ul.Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22 635 61 74
faks. 22 635 78 49

 

 

zdz